Kümme aastat puu otsas: Hambachi metsa kaitsmise lugu

Kümme aastat puu otsas: Hambachi metsa kaitsmise lugu

Saksamaal on juba eelmise dekaadi lõpust alates käinud aktiivne võitlus ajaloolise Hambachi ürgmetsa pärast. Lääne-Saksamaal, Dortmundi linna lähedal asuv mets laius kunagi majesteetliku 5500 hektari peal. Tänaseks on metsast alles jäänud vähem kui 10% esialgsest pindalast. Asjatundjate sõnul oli Hambach olnud ligi 12000 aastat puutumata, alates viimase jää-aja lõpust kuni 1978. aastani, mil toonane Saksamaa energiafirma Rheinberg metsa ära ostis. 40 aasta jooksul on mets peaaegu täielikult hävitatud ning sama tempoga jätkates võetaks viimased hektarid järgmise kolme aasta jooksul maha. 

Metsaala pruunsöe kaevandamise karjääriks

Metsa ei võeta maha ainult puidu pärast, vaid tegelik raiepõhjus peidab end maapõues. Hambachi metsa aladel asuvad suured pruunsöe kogumikud, mida firma energia loomiseks kaevandab. Nagu oleme varem kirjeldanud artiklis „100 aastat Eesti põlevkivitööstust. Kuhu edasi?“, on settekivimite kaevandamine väga keskkonnavaenulik ning igal moel jätkusuutmatu tööstus.

Aktiivne vastupanuliikumine on võtnud enda eesmärgiks järgiolev Hambachi metsatukk säilitada.

Tänase seisuga toodetakse tervelt 1/3 Saksamaa süsinikdioksiidi emissioonidest Rhielandi maakonnas, kus koos Hambachi kaevandusega asub tervelt kolm aktiivset pruunsüsi kaevandust. Hambachi metsas asuv kaevandus on neist kõige suurem: 8-10 kilomeetri pikkune ning 500 meetri sügavune kaevandus on Lääne-Euroopa kõige suurem avatud karjäär. 

Pruunsöe kaevandamine Hambachi karjääris.  Pilt:    T.W. van Urk   /Shutterstock.com

Pruunsöe kaevandamine Hambachi karjääris. Pilt: T.W. van Urk/Shutterstock.com

Ajaloolise tähtsusega metsa hävitamine, taastumatute maavarade kaevandamine ning püsiva kahju tekitamine nii Saksamaa kui kogu maailma ökosüsteemile on äratanud palju negatiivset tähelepanu. Tänaseks on kümmekond aastat tegutsenud aktiivne vastupanuliikumine, mis on võtnud enda eesmärgiks järgiolev Hambachi metsatukk säilitada. Kuna maa kuulub ametlikult energiafirmale, tänase nimega RWE-le, leidsid protestijad vaid ühe võimaluse metsa päästa: nad kolisid sinna elama. 

Laager ürgmetsa kaitseks

2012. aastal kolisid esimesed inimesed järgijäänud Hambachi metsa, eesmärgiks vaid üks: päästa ürgmets ekskavaatorite käest. Lihtsa, kuid ambitsioonika idee elluviimiseks ehitati metsa puuonnid, kus uued elanikud ööpäevaringselt viibima pidid — osa neist onnidest ehitati ka puude otsa. Käesoleva aasta sügiseks oli metsas ligi 60 amatöör-maja, lisaks sellele ka telklaager ning uued asunikud hävitamisele kuuluvates Manheimi küla hoonetes.

On inimesi, kes pole 2012. aastast alates metsast lahkunud.

Laagri suurus jääb selgusetuks — püsivaid asunikke võib Manheimis olla ilmselt umbes sadakond, kuid rahvastik on seal pidevalt liikumises. Manheimi laagrisse on oodatud elama kõik, kel selleks soovi — veebileht julgustab ka traditsioonilise karjääriga inimesi ning lastega peresid nende kommuuniga liituma. Annetustest elatuv kogukond kasvatab ise oma toidu ning käib laagripaigast väljas vaid hädavajalikku toomas. On inimesi, kes on 2012. aastast alates metsas viibinud. 

Metsatööd saaksid alata alles siis, kui alal ei viibi mitte ühtki kõrvalist isikut, mistõttu ei saa laagripaika hetkekski järelvalveta jätta.

Pealtnäha romantilisena tunduv elustiil on tegelikult aga väga kurnav. Laagripaika ei saa järelvalveta jätta, sest sellisel juhul on RWE koheselt oma seaduslikku territooriumi üle võtmas. Hävitustöid pidurdab ainult metsas viibiv kogukond — metsatööd saavad alata vaid hetkel, mil alal ei viibi mitte ühtki kõrvalist isikut. Nii on protestijate vennaskond justkui inimbarjääriks, mis on senini metsa hävitamist takistanud. Pidevad politseireidid, juhuslikud vahistamised ja vara rikkumised on vaid mõned mõjutusviisidest, millega üritatakse protesteerijaid aktsioonist loobuma saada. Alles oktoobri alguses aeti politsei eestvedamisel laiali üks ebaseaduslikest laagripaikadest Manheimi lähedal. Hambi Camp nime kandev aktivistide rühmitus on tänaseks aga seadnud end üles juba uude laagrisse.

Lisaks metsa kolinud aktivistidele toimub lühemaperioodilisi protestiaktsioone üle Saksamaa. Sügisel läbi viidud meeleavaldusel osales lausa 50 000 metsa säilimise eest võitlevat protesteerijat. Liikumisel on toetajaid lisaks Saksamaale üle kogu maailma.

Hambachi metsa loo ja Hambi Camp liikumisega saab lähemalt tutvuda kodulehel https://hambachforest.org

Pildimaterjaliga hävitustöödest ja puude otsa ehitatud laagrist saab tutvuda National Geographicu artiklist Protesters battle police in a fight for an ancient forest.

Pilt: Christopher Ludwig/Shutterstock.com

#minukeskkond: Monika Kallaste

#minukeskkond: Monika Kallaste

Jätkusuutlik püsimetsandus lageraie asemel

Jätkusuutlik püsimetsandus lageraie asemel