Mis on õiglane kaubandus?

Mis on õiglane kaubandus?

Fair trade ehk õiglane kaubandus on liikumine, mis kaitseb arengumaade väiketootjate ja töötajate huve. Sisuliselt tähendab õiglane kaubandus seda, mida nimigi ütleb: õiglast tarbimiskäitumist ja teadlikkust, kust eksootiline kaup tuleb. Fair trade liikumine väljastab lävendi ületanud kaupadele ka Fairtrade märgist, mis viitab nende inimlikule ja õiglasele päritolule. Sini-rohelise Fairtrade märgistusega tooteid ostes võib olla kindel, et toetad ettevõtteid, mis maksavad oma töötajatele seaduslikku palka ja pakuvad inimlikke töötingimusi. Märgis välistab ka võimaluse, et kauba tootmisel on kasutatud orja- või lapstööjõudu. 

Suur nõudlus ekspordi järele on teinud arenguriikides toodetavate kaupade kokkuostuhinnad lausa nii madalaks, et need sageli ei kata isegi mitte väiketalunike kulutusi, rääkimata kasumi teenimisest.

Kõige enam toodetakse Fairtrade logo all kohvi, teed, suhkrut, šokolaadi, kakaod ja troopilisi puuvilju, kuid ka pähkleid, kinoad, riisi, õli, kulda ja puuvilla. Need on paljude arenguriikide põhilised sissetulekuallikad, mis tähendab, et tavatootmises esineb neis tööstustes palju seaduserikkumisi, vägivalda ja ebaõiglust töötajate suhtes. Suur nõudlus ekspordi järele on teinud nende kaupade kokkuostuhinnad lausa nii madalaks, et need sageli ei kata isegi mitte väiketalunike kulutusi, rääkimata kasumi teenimisest. Kogu teenitud raha läheb hoopis vahendajate taskusse ja tekib klassikaline olukord: rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks.

Õiglase kaubanduse liikumine aitab eksporditulu võrdsemalt jaotada, pakkudes elamisväärset töötasu ka tööstuse alustaladele – põlluharijatele, istutajatele, korjajatele ja muudele farmitöötajatele. Kusjuures Fairtrade märgisega toodete ostmine pole tihtipeale sugugi kulukam kui ebaõiglaste alternatiivide soetamine. Seega pole mingit põhjust, miks peaksime eksootiliste kaupade ostmisega toetama ebaõiglust, lapstööjõudu, orjapidamist, vaesust ja sotsiaalset kihistumist. 

shutterstock_196466048.jpg

Õiglase kaubanduse liikumine järgib kümmet põhimõtet, millele nende rahvusvaheline töö rajatud on. Kõige suurem rõhk on viiel järgmisel punktil.

Õiglase hinna maksmine

Elatustase kõigub üle maailma väga drastiliselt. Loomulikult on nii suured erinevused nii palganumbrites kui elamiskuludes, kuid igal juhul peaks saadav töötasu pakkuma inimväärset elu. Õiglase kaubanduse tooteid ostes võib olla kindel, et töötajad on saanud oma töö eest väärilist tasu, mis lubab maksta arved ja katta tootmisega seotud kulutused. Eriti tähtis on see väiketootjatele, kes oma kuludega kasvatatud vilju kokkuostjatele müüvad. Tavatootmises jäävad just väiketalunikud kõige enam süsteemi hammasrataste vahele. Fair trade põhimõtete järgmine aitab seda vältida. 

Lapstööjõud on keelatud

Ligikaudu 168 miljonit lasteaia- ja kooliealist last maailmas on sunnitud töötama, tihti ülipikki päevi ja ohtlikes tingimustes.

Lapstööjõu kasutamine on meeletu probleem suures osas maailmast. Ligikaudu 168 miljonit lasteaia- ja kooliealist last on sunnitud töötama, tihti ülipikki päevi ja ohtlikes tingimustes. Suur osa meie kaubandusse jõudvatest riide- ja toidukaupadest võib olla lapsi ekspluateerivate ettevõtete toodang – ja me isegi ei tea seda! Fairtrade märgis garanteerib, et kauba valmistamisel, kasvatamisel ja pakendamisel ei ole kasutatud ei lapstööjõudu ega orjatööd. 

Inimväärsed töötingimused

Tootmise ja ekspordiga seotud probleemid ei seisne ainult töötasus ja töötajate vanuses. Ka täiskasvanud personali töötingimused võivad olla väga kasinad või lausa tervist ohustavad. Iseäranis põllumajandussektoris on töötajatel oht viibida mürgiste kemikaalide ja pestitsiidide mõjuväljas, mis tervisele väga laastavalt võivad mõjuda ning tõsiseid tüsistusi tekitada. Lisaks kemikaalidele mängivad suurt rolli ka tööpäeva pikkus, puhkepauside olemasolu ja turvameetmete olemasolu. Igal Fairtrade märgisega ettevõttel on kohustus järgida seadusega reguleeritud miinimumnorme, mis töötingimused defineerib. 

World Fair Trade Oranization panustab ka arenguprojektidesse, näiteks koolide ehitamisse ja tervishoiu edendamisse.

Kohalike kogukondade areng

Õiglane kaubandus ei puuduta ainult üksikisikuid ja väiketootjaid. Tegelikult panustab õiglase hinna ja töötingimuste tagamine tervete kogukondade arengusse. World Fair Trade Oranization ehk Maailma õiglase kaubanduse organisatsioon tegeleb ka tootjate kompetentsi ja suutlikkuse tõstmisega ning panustab arenguprojektidesse. Viimaste hulka kuulub ka näiteks koolide ehitamine, tervishoiu kulude katmine, joogiveega varustamine ja palju muud. Arengu jaoks leitakse raha kasumist, mida ettevõtted teenivad. See saab omakorda kannustada uute vastutustundlikke ettevõtete sündimist. 

Keskkonnasäästlik tootmine

Teatud eksootiliste kaupade tootmine võib keskkonnale väga kurnavaks osutuda. Suure nõudlusega toodete puhul otsustavad nii mõnedki ärimehed panna kogu fookuse kasumi teenimisele ja on loodusressursside osas hoolimatud. Maa kurnatakse viimse piisani tühjaks kuni see enam vilja ei kanna ja seejärel hüljatakse vaatamata kõigile tagajärgedele. Üheks sellistest tööstustest on banaanitööstus, mis hävitab nii maad kui inimesi. Fair trade liikumine jälgib aga, et märgisega kaupu oleks toodetud võimalikult keskkonnasõbralikul viisil. 

Lisaks eeltoodule kuuluvad õiglase kaubanduse liikumise põhimõtete alla ka diskrimineerimise vähendamine, läbipaistev kaubandus, vähemate võimalustega tootjate toetamine, õiglase kaubanduse praktiseerimine ja edendamine. 

Lääneriikide toodetele seda märgist ei jagata, kuna meie ühiskondades on väga suur osa fair trade põhimõtetest juba seadusega reguleeritud.

Liikumine annab Fairtrade märgiseid ainult arenguriikides valminud toodetele, mille puhul on ekspluateerimise oht ja tõenäosus võrdlemisi suur. Näiteks lääneriikide toodetele seda märgist ei jagata, kuna meie ühiskondades on väga suur osa fair trade põhimõtetest juba seadusega reguleeritud. See ei tähenda, et Eestis valmistatud Fairtrade logota kaubad kuidagi halvemad oleksid. Kuna aga kõike meie kliima kasvatada ei luba, peame kohvi, suhkrut, šokolaadi ja muud eksootilist niikuinii eksportkaubanda ostma. Miks mitte eelistada siis juba õiglast kaubandust? 


Õiglase kaubanduse kaupu müüvad Eestis paljud kauplused: näiteks Biomarket, Mahemarket, Looduspere kauplus, Ehe Mood, Šokolaadituba, aga ka kõik suuremad supermarketid ja paljud muud. 

Allikad: Fairtrade.ee, WFTO

Igale lapsele oma ema piim

Igale lapsele oma ema piim

Euroopa Liit keelustab mesilasi kahjustavad pestitsiidid

Euroopa Liit keelustab mesilasi kahjustavad pestitsiidid