Kuidas mõjutavad meie tarbimisvalikud Läänemere tervist?

Kuidas mõjutavad meie tarbimisvalikud Läänemere tervist?

Soomes tegutseva sihtasutuse John Nurmiseni Fondi fookuseks on Läänemere uuringud. 1992. aastal loodud sihtasutus on oma ametliku eesmärgina sõnastanud Läänemere päästmise ja säilitamise tulevastele põlvedele. Sihtasutuse initsiatiivil on loodud uus Läänemerd mõjutavat ökoloogilist jalajälge mõõtev veebikalkulaator.

Läänemere olukord

Muutuma on hakanud kogu Läänemere elustik, sh ka tuntumate ja suuremate kalaliikide arvukus.

Läänemere vesi on unikaalne kooslus soolasest ja magedast veest: Läänemeri on tervelt 80% vähem soolane kui ookeanid keskmiselt. Soolsustase langeb lõuna pool, seega on mere põhjaosas vesi soolane, Soome lahe lõunaosas aga üsna mage. Läänemerd iseloomustab ka vee väga aeglane vahetumine ja suhteline madalus, mis teeb veekogu saastumisele keskmisest vastuvõtlikumaks. 

john nurmisen läänemere olukord.jpg

Läänemere põhiprobleemiks on eutrofeerumine, mille peamiseks põhjuseks omakorda tööstuslike (loomakasvatuse, põllumajanduse) jääkide ja keemiliste ainete ladestumine merre. Kõige otsesemalt tekitab eutrofeerumist lämmastiku ja fosfori ladestumine, kuna need hoogustavad vetikate vohamist ning osade merepiirkondade muutumist elukõlbmatuks. Need keemilised elemendid satuvad merevette nii heitveega linnadest kui ka vihmadega põllumajandusmaadelt. Osa liiklusest pärinevast lämmastikust satub vette sademetena. Väiksemõõduliste vetikate, fütoplanktoni kiirenenud kasv pinnakihtides põhjustab hapniku kadumise põhjakihtidest, kuna surnud fütoplankton langeb merepõhja ning tarbib lagunedes ära hapniku ja toodab mürgist vesiniksulfiidi. Samuti hakkab seejärel merepõhjast vabanema fosfor. Need protsessid hävitavad põhjakihtides elavate loomade populatsioonid ning panevad fütoplanktoni ja vetikad veelgi kiiremini vohama. Lõpptulemusena on hakanud muutuma kogu Läänemere elustik, mõjutades ka tuntumate ja suuremate kalaliikide arvukust.

Läänemerd mõjutava ökojalajälje kalkulaator

Kalkulaator katab olulisimad saasteallikad ning loob seose tarbimisharjumuste ja eluviisi ning Läänemere olukorra vahel.

Soomlaste loodud Läänemere jalajäljekalkulaator on internetipõhine tööriist, mis aitab välja selgitada kõige olulisemad tarbimisest ja elustiilist tulenevad saasteallikad ning nende vähendamise võimalused. Selle kalkulaatori abiga saab tarbija arvutada välja oma isikliku ökoloogilise jalajälje ehk selle, kui palju saastet Läänemeres tema igapäevaelu ja olmevalikud põhjustavad.

Kalkulaatori arendasid välja Soome Keskkonnainstituut ja Soome Loodusressursside Instituut väljaande Helsingin Sanomat ja John Nurmiseni Fondi (JNF) initsiatiivil. Arendust rahastasid Soome Keskkonna- ja Põllumajandusministeerium ning JNF.

Kalkulaatoris saab analüüsida oma isiklikku jalajälge vastavalt elukohale, elustiilile, toitumisharjumustele ja hobidele. Sel moel katab kalkulaator olulisimad saasteallikad ning loob seose tarbimisharjumuste ja eluviisi ning Läänemere olukorra vahel. Tulemusena kuvatakse tarbija saasteainete hulk fosforigrammidena aasta kohta. Tulemuse illustreerimiseks näidatakse kasutajale, mitu ämbritäit vetikaid saab sellisest hulgast toitainetest „söönuks‟. 

Sihtasutuse tegevus

John Nurmiseni Sihtasutuse tegevus hõlmab eelkõige konkreetseid projekte, mis vähendavad eutrofeeriva toimega toitainete ladestamist Läänemerre ning keskkonnariske, millega meri kui ökosüsteem peab silmitsi seisma. Seni on ellu viidud 20 edukat projekti, sealhulgas ka olulise mõjuga Sankt-Peterburgi reovee ja Luga jõe ääres paikneva väetisetehase jääkide neutraliseerimine, mis vähendas Soome lahte jõudva fosfori hulka koguni 75% võrra. Projektid koonduvad nime „Clean Baltic Sea‟ (ee „Puhas Läänemeri‟) alla.

Teine oluline suund on näituse- ja teavitustegevus, mis keskendub kalapüügi, meresõidu ja kartograafia ajaloole ning teeb need laiemale avalikkusele arusaadavamaks. Neid tegevusi toetab ka sihtasutuse rikkalik vanade merekaartide, mereteemaliste kunstiteoste ja antiikesemete kogu.

● ● ●

Esimesel novembril toimuval ökoloogia ja jätkusuutliku tarbimise teemalisel arutelul „Lõunasessioon: Antropotseen – kuidas süüa ja kestma jääda?‟ astub üles ka John Nurmiseni sihtasutuse ning jalajäljekalkulaatori töögrupi üks juhtliikmetest Marjukka Porvari. Arutelul tuleb juttu nii Läänemere tervisest kui ka ökoloogilisest kriisist ja inimese mõjust loodusele üleüldiselt. Arutelu korraldab Eesti Vegan Selts ja toetab Rootsi Instituut.

Taimetoit päästab maailma

Taimetoit päästab maailma

Milline on Eesti metsa tulevik?

Milline on Eesti metsa tulevik?