Privaatsuspoliitika põhimõtted

Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutajate vahelisi suhteid www.gorilla.ee keskkonna kaudu pakutavate teenuste kasutamisel. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega.

Teenusepakkuja: Gorilla Press OÜ (registrikood 12712645), www.gorilla.ee portaali haldav ettevõte

Kasutaja: Isik, kes külastab portaali www.gorilla.ee ja/või kuulub gorilla.ee uudiskirjaloendisse


Isikuandmed ja nende töötlemine

Teenusepakkuja on võtnud endale kohustuse kaitsta oma kasutajate privaatsust. Teenusepakkuja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kasutaja isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Piirdume info kogumisel vähimaga, mida vajame kasutaja kvaliteetse teenindamise huvides. 

Teenusepakkuja kodelehe kontaktivormi kaudu on võimalik esitada päring oma isiklike andmete töötlemise kohta igal hetkel.

Teenusepakkuja saadab uudiskirju ning pakkumisi e-maili aadressile juhul, kui kasutaja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-maili aadressi või jättes oma kontaktandmed otse teenusepakkujale.

Kasutaja e-maili aadressi ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Kasutaja saab igal ajahetkel loobuda Teenuspakkuja poolt saadetava uudiskirja saamisest end uudiskirjaloendist eemaldades või avaldades selleks soovi Teenusepakkuja kodulehe kontaktivormi kaudu.

Isikuandmete kogumine toimub ka portaali kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu eelistusi puudutavate andmete talletamisel. Kasutame sellist infot statistilistel eesmärkidel selgitamaks välja, mis huvitab Kasutajaid kõige rohkem. Tänu sellisele infole saame parandada oma teenuse kvaliteeti.


   

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@gorilla.ee